Vihreä tee vähentää glykaation lopputuotteiden muodostumista

>> 17.12.2008


Glykaation lopputuotteilla (engl. Advanced Glycation End products, AGEs) tarkoitetaan biokemiallisia aineita, joita syntyy sokereiden reagoidessa proteiinien kanssa.

Glykaatiota eli sokeroitumista tapahtuu sekä ruoan valmistamisen aikana että elimistön sisällä. Ensimmäistä ilmiötä kutsutaan eksogeeniseksi ja jälkimmäistä endogeeniseksi glykaatioksi. Eksogeenisen glykaation tapauksessa lämpötilalla ja kypsentämisen kestolla on olennainen merkitys: esimerkiksi ruskistaminen paistinpannulla synnyttää keittämistä enemmän glykaatiotuotteita ns. Maillard-reaktion kautta.

Sokeroituminen on haitallista terveydelle, sillä glykaatiotuotteet vaurioittavat kudoksia ja aiheuttavat siten mm. ihon vanhenemista. Siksi sekä endogeenisen että endogeenisen glykaation estäminen on mielenkiintoinen tutkimusaihe.

Vihreän teen ja glykaation suhdetta on toistaiseksi tutkittu vähän, mutta tähän asti tehdyt tutkimukset vaikuttavat lupaavilta. Babu ja kumppanit kommentoivat:

Diabetes leads to modification of collagen such as advanced glycation and cross-linking which play an important role in the pathogenesis of diabetes mellitus. We have investigated the effect of green tea on modification of collagen in streptozotocin (60 mg/kg body weight) induced diabetic rats.

To investigate the therapeutic effect of green tea, treatment was begun six weeks after the onset of diabetes and green tea extract (300 mg/kg body weight) was given orally for 4 weeks. The collagen content, extent of advanced glycation, advanced glycation end products (AGE) and cross-linking of tail tendon collagen were investigated. Green tea reduced the tail tendon collagen content which increased in diabetic rats. Accelerated advanced glycation and AGE in diabetic animals, as detected by Ehrlich’s-positive material and collagen linked fluorescence respectively were reduced significantly by green tea. The solubility of tail tendon collagen decreased significantly in diabetic rats indicating a remarkable increase in the cross-linking, whereas green tea increases the solubility of collagen in diabetic rats

The present study reveals that green tea is effective in reducing the modification of tail tendon collagen in diabetic rats. Thus green tea may have a therapeutic effect in the treatment of glycation induced complications of diabetes.

Tutkijat siis syöttivät diabetesta sairastaville rotille vihreä tee -uutetta ja huomasivat, että se vähensi glykaation lopputuotteiden määrää sidekudoksessa. Ping ja kumppanit esittävät omassa tutkimuksessaan samantapaisia tuloksia:

OBJECTIVE: To determine the effects of green tea polyphenols (GTP) on advanced glycation end products (AGEs)-induced proliferation and expression of p44/42 mitogen-activated protein kinase (MAPK) of rat vascular smooth muscle cells (VSMCs).

METHODS: Rat aortic VSMCs isolated and cultured in vitro were stimulated with AGEs in the presence or absence of GTP at different concentrations, followed by quantitative analysis of the cell proliferation with colorimetric assay. The p44/42 MAPK activity was evaluated by immunoblotting technique using anti-p44/42 phospho-MAPK antibody.

RESULTS: Compared with the control cells (without GTP treatment), GTP dose-dependently inhibited AGE-stimulated VSMC proliferation, and the p44/42 MAPK activity was significantly enhanced. The effects of AGEs were antagonized by GTP.

CONCLUSION: GTP can inhibit the AGE-induced proliferation and p44/42 MAPK expression of rat VSMCs.

Tässä tutkimuksessa tutkijat tarkastelivat vihreän teen polyfenolien vaikutusta sydämen lihassoluihin. Tälläkin kertaa AGE-tuotteiden määrä väheni selvästi. Vaikutus oli annosriippuvainen, eli mitä enemmän polyfenoleja rotille syötettiin, sitä vähemmän glykaatiotuotteita niiden sydämissä esiintyi. Toisessa sydämeen liittyvässä tutkimuksessa Song ja kumppanit toteavat seuraavaa:

In this study, 6-month-old female Sprague–Dawley rats were fed green tea extract (50 mg/100 ml in drinking water) up to the age of 22 months, and the age-associated changes in Maillard-type fluorescence and carbonyl groups in the aortic and skin collagen were compared with those occurring in the water-fed control animals.

Collagen-linked Maillard-type fluorescence was found to increase in both the aortic and skin tissues as animals aged. The age-associated increase in the fluorescence in the aortic collagen was remarkably inhibited by the green tea extract treatment, while that occuring in the skin collagen was not significantly inhibited by the treatment.The collagen carbonyl content also increased in both the aortic and skin tissues as animals aged. In contrast with the case of Maillard-type fluorescence, however, the age-associated increase in the carbonyl content was not inhibited by the green tea extract treatment either in the aortic or skin collagen.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että teen katekiinit estävät glykaatiotuotteiden syntymistä kollageenissa, mikä osaltaan ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja.

Yhtenä glykaation merkkinä pidetään fluoresenssin lisääntymistä. Mitä vanhemmaksi rotat tulivat, sitä suurempi niiden kollageenin fluoresenssi oli. Vihreä tee kuitenkin kumosi iästä johtuvan fluoresenssin sydänkudoksessa. Samanlaista vaikutusta ei tosin nähty ihon kollageenissa.

Monnierin ja kumppaneiden tutkimuksessa puolestaan vertailtavana olivat vihreä tee, C-vitamiini, E-vitamiini ja mustikat:

Both green tea and the combination of vitamin C and E were highly efficacious at blocking the age-related increase in tendon-breaking time. Furthermore, green tea also blocked the age-related increase in collagen associated fluorescence without decreasing glycemia or body weight of the animals. Thus, it appears that green tea ingredients have potent anti-AGE properties.

Tutkimuksen saamat tulokset (jotka ovat saatavilla ylläolevan linkin kautta) osoittavat, että C- ja E-vitamiinin yhdistelmä vähensi tehokkaammin jänteiden hajoamista – joka sekin kasvaa iän myötä – mutta fluoresenssin vähentämisessä vihreä tee oli tehokkaampi.

Vihreän teen katekiinit näyttävät myös vähentävän glykaatiotuotteiden määrää iskukuumennetussa maidossa. Schamberger ja Labuza kirjoittavat:

This research studied the effectiveness of using EC and EGCG in a model system as well as in thermally processed milk. The addition of these extracts was found to reduce Maillard browning associated fluorescence and color change during UHT milk processing. During storage EC and EGCG at a 1.0 mmol concentration reduced Maillard fluorescence to a negligible level in the glucose/glycine mixtures and milk samples. Maillard fluorescence was also reduced when these compounds were used at a level of 0.1 mmol in milk during storage. Consumer sensory testing analysis found the green tea milk samples were liked as well or better than the control milk samples. These results indicate that EC and EGCG have potential for use as Maillard browning inhibitors in food.

Maidon UHT-käsittely eli iskukuumentaminen tuottaa huomattavasti enemmän AGE-tuotteita kuin tavallinen pastörointi. Tutkimus osoittaa, että vihreän teen katekiinien lisääminen maitoon ennen iskukuumentamista vähensi glykaatiotuotteiden määrän lähes huomaamattoman pieneksi. Tutkijoiden mukaan vihreä tee saattaa estää glykaatiota myös muiden elintarvikkeiden kohdalla.

Mitä tästä kaikesta voi siis päätellä? Ensimmäisessä tutkimuksessa käytetty 300 mg / kg ei ole suoraan sovellettavissa ihmisiin; 70-kiloisen miehen kohdalla se tarkoittaisi peräti 21 grammaa vihreä tee -uutetta. Yhdessä kapselissa on yleensä uutetta 50 milligramman ja yhden gramman väliltä, joten rottien tasolle pääseminen tarkoittaisi vähintään 21 kapselin syömistä päivittäin.

Hyvä uutinen on se, että monet muut ihmisillä tehdyt tutkimukset osoittavat, että paljon pienemmätkin määrät riittävät. Kahdesta kymmeneen kupillista teetä päivässä on määrä, joka on varsin kohtuullinen ja jolla on osoitettu olevan useita positiivisia terveysvaikutuksia. Lisäravinnemuodossa sama määrä tarkoittaa noin yhdestä kolmeen kapselia, riippuen uutteen vahvuudesta.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP