Vihreän teen uute tehostaa liikunnasta johtuvaa vatsanseudun rasvan vähenemistä

>> 24.2.2009


Toistaiseksi ei ole täysin selvää, edistääkö vihreä tee todella laihtumista. Vihreän teen on osoitettu tehostavan insuliinin vaikutusta koeputkessa, mikä on hyvä uutinen niin diabeetikoille kuin painon alentamista tavoitteleville. Ihmisillä tehdyt laihtumista koskevat tutkimukset ovat kuitenkin antaneet vaihtelevia tuloksia.

Makin ja kumppaneiden tuore tutkimus näyttää silti varsin lupaavalta. Tulosten perusteella vihreä tee saattaa todella olla avuksi ylipainosta eroon pääsemisessä. Tutkijoiden mukaan vihreän teen katekiinit edistävät vatsanseudun rasvakudoksen vähenemistä ylipainoisissa ja kohtuullisesti liikuntaa harrastavissa henkilöissä.

Read more...

Vihreän teen antioksidanttivaikutus on suurimmillaan 20-40 minuutin jälkeen

>> 17.2.2009


Aiemmissa kirjoituksissa käsiteltyjen tutkimusten perusteella näyttää siltä, että vihreä tee nostaa plasman antioksidanttipitoisuutta ja että maidon lisääminen säilyttää suurimman osan teen antioksidanttivaikutuksesta. Mustalla teellä on samantapainen mutta lievempi vaikutus.

Benzie ja kumppanit olivat ensimmäisiä, jotka tutkivat vihreän teen antioksidanttien imeytymistä ihmisissä. Heidän tutkimuksestaan käy ilmi ennen kaikkea se, että plasman antioksidanttipitoisuus on kaikkein suurimmillaan noin puolen tuntia vihreän teen nauttimisen jälkeen.

Read more...

Vihreä tee ja musta tee nostavat plasman antioksidanttipitoisuutta myös maidon kanssa

>> 10.2.2009


Edellisessä kirjoituksessa tarkasteltavana oli tutkimus, jonka mukaan 2-3 kupillista vihreää teetä nosti sekä miesten että naisten plasman antioksidanttipitoisuutta selvästi. Pienemmillä annoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta antioksidantteihin.

Vihreä tee, musta tee ja antioksidantit ihmisissä

Samantapaisiin tuloksiin päätyivät myös Leenen ja kumppanit. He toteavat tutkimuksessaan, että vihreä tee ja musta tee nostavat plasman antioksidanttipitoisuutta. Tutkijat antoivat 21 terveelle koehenkilölle 3 desilitraa teetä, johon oli lisätty 2 grammaa kylmäkuivattuja teelehtiä. Tutkijoiden mukaan määrä vastaa noin kolmea kupillista teetä.

Read more...

3 kupillista vihreää teetä lisää plasman antioksidanttikapasiteettia 12 prosentilla

>> 4.2.2009


Vihreä tee ja antioksidantit ovat saaneet paljon julkisuutta, mutta käytännössä vihreän teen antioksidanttivaikutuksissa on vielä paljon epäselvää. Se, millaisia vaikutuksia vihreällä teellä on koeputkessa, ei aina ole suoraan siirrettävissä ihmisiin.

Sungin ja kumppaneiden tekemän tutkimuksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että vihreällä teellä on ainakin jonkinlainen antioksidanttinen vaikutus myös ihmisissä. He antoivat kymmenelle terveelle koehenkilölle erilaisia määriä vihreää teetä ja mittasivat sitten antioksidanttipitoisuuden plasmasta.

Read more...

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP