Vihreän teen polyfenolit parantavat insuliiniherkkyyttä ja rasvan palamista liikunnan aikana

>> 1.4.2009


Vihreän teen vaikutus painon pudottamiseen ja insuliiniherkkyyteen on vielä suhteellisen epäselvä. Jotkin tutkimukset näyttävät lupaavilta, toiset taas eivät ole löytäneet näiden asioiden välillä selkeää yhteyttä. Eri palasten yhteensovittaminen kokonaiskuvan saamiseksi on siis haastavaa. Tällä hetkellä useimmat uutiset ovat kuitenkin hyviä.

Koska suurin osa tutkimuksista on tehty joko koeputkessa, eläimillä tai sellaisilla ihmisillä, jotka sairastavat esimerkiksi diabetesta, terveillä ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat aina erityisen mielenkiintoisia. Venables ja kumppanit tutkivat vihreän teen uutteen vaikutusta terveiden nuorten miesten glukoositoleranssiin ja rasvan palamiseen keskiraskaan liikunnan yhteydessä.

Vihreän teen uute ja rasvan palaminen liikunnan aikana

Ensimmäisessä kokeessa osallistujat pyöräilivät 30 minuutin ajan sekä vihreän teen uutteen nauttimista ennen että sen jälkeen. Kukin osallistuja suoritti pyöräilykokeen kahtena eri päivänä. Vaikka liikunta oli yhtä raskasta kummallakin kerralla, vihreää teetä saaneet osallistujat hajottivat (eli "polttivat") selvästi enemmän rasvaa. Lisäksi rasvan osuus energiankulutuksesta lisääntyi verrattuna hiilihydraatteihin.

Vihreän teen uute, glukoosirasite ja insuliiniherkkyys

Toisessa kokeessa osallistujat tekivät gluukosirasitekokeen. Ennen 75 gramman glukoosiannoksen nauttimista puolet osallistujista sai vihreän teen uutetta sisältävän kapselin ja puolet lumelääkettä. Vihreä tee -kapselissa oli 890 mg polyfenoleja, joista 366 mg oli epigallokatekiinigallaattia (EGCG).

Plasman glukoosipitoisuus rasitekokeen jälkeen oli kummassakin ryhmässä samanlainen. Veren insuliinimäärä sen sijaan oli merkittävästi vihreää teetä saanessa ryhmässä. Insuliinikäyrän alle jäävä alue (area under curve, AUC) oli 15% pienempi niillä, jotka olivat saaneet vihreän teen polyfenoleja.

Yhteenveto

Vihreän teen polyfenoleja (katekiineja) sisältävä uute lisäsi nuorten terveiden miesten rasvan palamista keskiraskaan liikunnan yhteydessä plaseboon verrattuna. Vihreä tee myös vähensi glukoositoleranssikokeen jälkeistä insuliinin määrää ja paransi insuliiniherkkyyttä. Näiden tulosten perusteella näyttää siltä, että vihreä tee voi auttaa laihtumisessa sekä lisäämällä rasvakudokseen liittyvää aineenvaihduntaa että pitämällä insuliiniarvot kunnossa.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP