Vihreän teen juominen ja tupakoimattomuus voivat pidentää elinikää 12 vuodella

>> 4.1.2009


Vihreällä teellä on niin paljon erilaisia terveysvaikutuksia, että yleensä oletetaan, että vihreän teen juominen hidastaa vanhenemista ylipäätään. Epidemologisia todisteita vihreän teen vaikutuksesta elinikään on kuitenkin saatu vain vähän.

Nyt näyttää siltä, että hypoteesi on todistettu oikeaksi. Nakachi ja kumppanit seurasivat tutkimuksessaan erään Japanin väestönosan vihreän teen kulutusta ja kuolemia (johtuen syövästä, sydän- ja verisuonisairauksista tai muista syistä) 13 vuoden ajan. Koska japanilaisten odotettu elinikä on eräs maailman pisimmistä, he soveltuvat tällaiseen tutkimukseen erinomaisesti.

Vihreä tee ja syöpä

Tutkijat havaitsivat, että syövän synty ja syövästä johtuva kuolema viivästyivät huomattavasti niillä, jotka joivat eniten vihreää teetä. Toisin sanoen, he saivat syövän keskimäärin myöhemmin ja kuolivat syöpään myöhemmin kuin ne, jotka joivat vähemmän teetä. Verrattuna ihmisiin, jotka joivat enintään kolme kuppia teetä päivässä, niillä jotka joivat vähintään 10 kupillista oli peräti 41 prosenttia pienempi mahdollisuus sairastua syöpään.

Syöpää ehkäisevä vaikutus oli selvempi naisilla kuin miehillä: keskimääräinen ikä syövän ilmetessä oli 7,6 vuotta suurempi naisilla, jotka joivat yli 10 kuppia vihreää teetä päivässä, kuin naisilla, jotka joivat alle 3 kupillista päivässä. Miehillä vastaava ero oli 4,1 vuotta. Syövän aiheuttamien kuolemien kohdalla ero oli naisilla 5,9 vuotta ja miehillä 3,9 vuotta.


Ylläolevassa kaaviossa on kuvattu syövästä aiheutuneet kuolemat ikäryhmän ja teen kulutuksen mukaan. 80 vuoden ikään asti suurempi teen kulutus korreloi käänteisesti syöpäkuolemien kanssa, minkä jälkeen korrelaatio häviää.

Vihreä tee sekä sydän- ja verisuonitaudit

Myös sydän- ja verisuonitaudeista johtuvat kuolemat korreloivat käänteisesti vihreän teen kulutuksen kanssa. Vaikutus oli selvä sekä miehillä että naisilla.

Miehillä keskimääräinen ikä sydän- ja verisuonitaudista aiheutuneessa kuolemassa oli 74,9 vuotta niillä, jotka joivat enintään 3 kuppia; 76,2 vuotta niillä, jotka joivat 4-9 kuppia; ja 76,8 vuotta niillä, jotka joivat vähintään 10 kuppia päivässä. Naisilla vastaavat iät olivat 79,5 vuotta, 80,6 vuotta ja 80,9 vuotta. Vaikka naiset elivät pidempään, tällä kertaa vihreän teen vaikutus elinikään oli suurempi miehillä.

Vihreä tee ja kaikki kuolinsyyt

Tässä ryhmässä keskimääräinen elinikä miehillä, jotka joivat yli 10 kupillista vihreää teetä päivässä, oli 4,3 vuotta korkeampi kuin miehillä, jotka joivat enintään kolme kuppia päivässä. Naisilla vastaava ero oli 3,8 vuotta.

Suurin ero eliniässä nähtiin tupakoijissa, jotka joivat enintään kolme kuppia päivässä, ja ei-tupakoijissa, jotka joivat yli 10 kuppia päivässä: ensimmäisten elinikä oli keskimäärin 67,7 vuotta ja jälkimmäisten 79,4 vuotta. Runsas vihreän teen juominen ja tupakoimattomuus siis pidensivät elinikää yli kymmenellä vuodella.


Ylläolevassa kaaviossa näkyy yli 40-vuotiaiden naisten kumulatiivinen selviytyminen päivittäisen teenjuonnin mukaan. Jälleen kerran niillä, jotka joivat eniten vihreää teetä, oli suurempi mahdollisuus pysyä elossa seuraavaan vuoteen asti. 74 % niistä, jotka joivat alle kolme kuppia, 80 % niistä, jotka joivat 4-9 kuppia, ja 82 % niistä jotka joivat yli 10 kuppia elivät vähintään 80-vuotiaiksi. Sen jälkeen erot muuttuivat pienemmiksi.

Yhteenveto

Vihreä tee pidentää elinikää ehkäisemällä ikääntymiseen liittyviä sairauksia, erityisesti syöpää. Syöpää ehkäisevä vaikutus on erityisen selvä naisilla, kun taas sydän- ja verisuonisairauksissa vaikutus on suurempi miehillä.

Keskimääräinen elinikä kaikkien kuolinsyiden kohdalla oli noin 4 vuotta korkeampi niillä, jotka joivat yli 10 kuppia vihreää teetä päivässä, kuin niillä, jotka joivat enintään 3 kuppia. Paras yhdistelmä oli yli 10 kuppia päivässä ja tupakoimattomuus, kun taas huonoin yhdistelmä oli alle kolme kuppia ja tupakoiminen. Näiden kahden ryhmän välillä ero eliniässä oli lähes 12 vuotta.

Jos haluat lisätä ylimääräisiä vuosia elinikääsi, vihreän teen juominen tulisi tutkijoiden mukaan aloittaa keski-iässä tai aiemmin. Vaikka suurempi määrä ei aina ole yhtä kuin suurempi hyöty, tässä tapauksessa näyttää olevan juuri niin. Jos siis kymmenen kuppia vihreää teetä päivässä ei tunnu mahdottomalta, ainakin japanilaisten kohdalla tulokset ovat hyvin lupaavia.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP