Vihreä tee suojaa naarasrottia luiden ohenemiselta

>> 25.3.2009


Osteoporoosi on yleinen ongelma keski-ikäisillä naisilla. Siihen liittyy luiden jatkuva oheneminen ja sitä kautta lisääntynyt murtumien riski. Luut heikkenevät iän myötä myös luonnostaan, mutta vaihdevuodet kiihdyttävät luiden ohenemista merkittävästi. Syynä pidetään vaihdevuosista aiheutuvaa vajausta estrogeenitasoissa.

Shenin ja kumppaneiden tekemän tutkimuksen mukaan vihreä tee saattaa ehkäistä ikääntymisestä ja estrogeenin puutteesta johtuvaa osteoporoosia. He antoivat vihreää teetä naarasrotille, jotka olivat ikääntyneitä tai joiden munasarjat oli poistettu. Munasarjattomia rottia käytetään yleisesti vaihdevuosien jälkeisen osteoporoosin mallina. Näiden rottien estrogeenin määrä on vajavainen, ja niiden luut heikkenevät samaan tapaan kuin naisilla menopaussin jälkeen.

Naarasrotat jaettiin kahteen ryhmään: leikkaamattomiin ja leikattuihin. Leikatut rotat siis toimivat vaihdevuosien mallina, ja leikkaamattomat rotat tavallisen ikääntymisen mallina. Molempien ryhmien ikä oli sama. Rotille annettiin juotavaksi joko pelkkää vettä tai vihreän teen polyfenoleja sekoitettuna veteen. Polyfenoliuutteen puhtaus oli yli 80%, eli vähintään 80% sisällöstä oli vihreän teen katekiineja. Uutetta sekoitettiin juomaveteen siten, että lopputuloksen polyfenolipitoisuus oli joko 0,1% tai 0,5%.

Vihreä tee ja luiden oheneminen leikkaamattomissa ("menopaussia edeltävissä") naarasrotissa

16 viikon jälkeen vedellä ruokittu verrokkiryhmä oli menettänyt merkittävän osan luiden mineraalimäärästä (bone mineral content, BMC) alkutilanteeseen verrattuna. Niiden rottien, joiden juomavedestä 0,1% oli vihreän teen polyfenoleja, luiden mineraalimäärä säilyi lähes ennallaan. Suurempi polyfenolipitoisuus (0,5%) jopa lisäsi luiden mineraalimäärää verrattuna lähtötilanteeseen, joskaan lisäys ei ollut tilastollisesti merkittävä.

Myös luiden mineraalitiheys (bone mineral density, BMD) väheni merkittävästi verrokkiryhmässä. Pieni polyfenolipitoisuus juomavedessä auttoi rottia säilyttämään osan luiden mineraalitiheydestä, kun taas suuri polyfenolipitoisuus piti tiheyden kokonaan ennallaan.

Vihreä tee ja luiden oheneminen leikatuissa ("menopaussin jälkeisissä") naarasrotissa

Rotat, joiden munasarjat oli leikattu, menettivät kaiken kaikkiaan suuremman osan luiden mineraalimäärästä kuin leikkaamattomat rotat. Vihreän teen polyfenolit hidastivat annoskoosta riippuen mineraalimäärän vähenemistä vähän, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkittäviä.

Luiden mineraalitiheyden katoaminen oli myös suurempaa leikatuissa kuin leikkaamattomissa rotissa. Kaikkein suurin pudotus tapahtui rotissa, jotka joivat leikkauksen jälkeen pelkkää vettä. Vihreän teen polyfenolit vähensivät mineraalitiheyden katoamista merkittävästi annoskoosta riippumatta.

Yhteenveto

Estrogeenivaje ja ikääntyminen yhdessä johtivat suurempaan luun mineraalimäärän ja tiheyden heikkenemiseen naarasrotissa kuin pelkkä ikääntyminen. Vihreän teen polyfenolit ehkäisivät luiden heikkenemistä annoskoon mukaisesti. Vihreän teen suojaava vaikutus oli suurempi niissä naarasrotissa, joilla estrogeenivajausta ei ollut. Tutkijoiden mukaan rottien saamat polyfenolien määrät vastaavat ihmisissä 1 ja 4 kupillista vihreää teetä päivässä.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP