Vihreän teen antioksidanttivaikutus on suurimmillaan 20-40 minuutin jälkeen

>> 17.2.2009


Aiemmissa kirjoituksissa käsiteltyjen tutkimusten perusteella näyttää siltä, että vihreä tee nostaa plasman antioksidanttipitoisuutta ja että maidon lisääminen säilyttää suurimman osan teen antioksidanttivaikutuksesta. Mustalla teellä on samantapainen mutta lievempi vaikutus.

Benzie ja kumppanit olivat ensimmäisiä, jotka tutkivat vihreän teen antioksidanttien imeytymistä ihmisissä. Heidän tutkimuksestaan käy ilmi ennen kaikkea se, että plasman antioksidanttipitoisuus on kaikkein suurimmillaan noin puolen tuntia vihreän teen nauttimisen jälkeen.

Vihreä tee ja plasman antioksidanttilisäyksen huippu

Tutkimusta varten 20 grammaan vihreän teen lehtiä (8-10 teepussia) lisättiin 5 desilitraa kiehuvaa vettä, minkä jälkeen teen annettiin hautua 10 minuuttia. Kyseessä oli siis hyvin vahva tee. Osallistujat joivat 3-4 desilitraa teetä, minkä jälkeen heiltä otettiin verinäytteet tietyin väliajoin.

Jälleen kerran vihreällä teellä oli merkittävä vaikutus plasman antioksidantteihin. Suurin vaikutus nähtiin 20-40 minuutin kohdalla siitä, kun osallistujat olivat juoneet teetä. Tulokset olivat hyvin samankaltaiset kuin edellisessä kirjoituksessa käsitellyn tutkimuksen kohdalla, joskin vielä selvemmät. Antioksidanttipitoisuuden mittaamiseen käytetty menetelmä oli molemmissa tutkimuksissa sama, mutta koska tee oli tässä tapauksessa vahvempi, myös antioksidanttilisäys oli odotetusti suurempi.

Hieman yllättävästi plasman antioksidanttipitoisuus ei ollut merkittävästi pienempi niillä osallistujilla, jotka joivat vain 3 desiä vihreää teetä sen kitkerän maun vuoksi. Tutkijoiden mukaan tulokset voivat selittyä sillä, että imeytyvyys saavutti maksimiarvon jo pienemmän annoksen kohdalla. Sen vuoksi voi olla järkevää nauttia päivittäiset kymmenen kuppia vihreää teetä monessa erässä yhden jättiannoksen sijaan.


Vihreä tee ja plasman antioksidantit ajan funktiona
Kontrolliryhmän (joka joi vain vettä) antioksidanttipitoisuudet on ylläolevassa kuvassa kuvattu palloilla. Neliöt taas kuvastavat vihreän teen juojien antioksidanttipitoisuuksia. Koehenkilöt olivat sekä kontrolliryhmässä että vihreän teen ryhmässä samat, kuitenkin siten, että tutkimuskertojen välillä oli vähintään neljän viikon tauko.

Yhteenveto

Vahva vihreä tee lisää plasman antioksidanttitoimintaa ihmisissä jopa 4 prosentilla. Vaikutus kestää vähintään kahden tunnin ajan, mutta merkittävin lisäys antioksidanteissa nähdään 20-40 minuutin kuluttua teen juomisesta.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP