Mustan teen antioksidanttivaikutus on suurempi kuin vihreän teen

>> 9.1.2009


Vihreää teetä pidetään yleensä terveellisempänä vaihtoehtona kuin mustaa teetä. Joskus perinteinen musta tee kuitenkin pärjää vertailussa paremmin.

Vihreä tee, musta tee ja superoksididismutaasi

Eräs osa-alue, johon mustan teen vaikutukset ovat vihreää teetä suuremmat, on soluja korjaava entsyymi nimeltä superoksididismutaasi (superoxide dismutase, SOD). Tämä entsyymi ehkäisee superoksidin aiheuttamia soluvahinkoja. Superoksidi on elimistön yleisin vapaa radikaali. Antioksidanttivaikutuksensa lisäksi SOD vähentää tulehdusta ja osallistuu ihosolujen tuottamiseen.

Toisin sanoen superoksididismutaasi on hyvä asia. Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että tee (erityisesti musta tee) edistää sen toimintaa rotissa. Zeyuan ja kumppanit raportoivat:

During a 75 day feeding experiment of rats consuming diets with addinged green tea (GT), black tea (BT), and their water extracts (GTWE, BTWE), blood glucose was significantly decreased in all experimental groups, by averages of 23.9% in GT and GTWE and by 22.8% in BT and BTWE; the blood triglycerides were significantly reduced, by 33.3% in GT and GTWE and by 25.0% in BT and BTWE.

The activity of superoxide dismutase was significantly increased, by averages of 117.0% in BT and BTWE and 90.8% in GT and GTWE. However, malondialdehyde was significantly decreased, by averages of 34.6% in BT and BTWE and 25.4% in GT and GTWE.

This indicated that the ability of green tea to reduce blood glucose and blook triglycerides was higher than that of black tea in the aged rats but that the antioxidative ability of black tea was better than that of green tea in the aged rats.


Ylläoleva tarkoittaa, että vaikka vihreä tee aktivoi superoksididismutaasia hyvin tehokkaasti (90,8 % lisäys), musta tee oli vielä tehokkaampi (117 % lisäys). Vaikka mustan teen valmistukseen liittyvä fermentointi tuhoaa osan teen katekiineista, fermentaatiolla on selvästi myös joitakin hyviä vaikutuksia.

Teen vaikutus verensokeriin, triglyserideihin ja rasvoihin

Vihreä ja musta tee vaikuttivat positiivisesti myös veren glukoosiin, triglyserideihin ja MDA:han (malondialdehyde).

Diabeetikoille ja niille, jotka ovat kiinnostuneita vihreän teen vaikutuksesta laihduttamiseen, tulokset näyttävät lupaavilta. Teen aiheuttama triglyseridien vähentyminen on hyvä uutinen kaikille teenjuojille. Tässä vihreä tee oli mustaa teetä parempi, mutta myös musta tee oli tehokas: vihreä tee vähensi triglyseridejä yhdellä kolmasosalla ja musta tee yhdellä neljäsosalla.

MDA, joka on lipidiperoksidaation eli rasvojen härskiintymisen mutageeninen ja syöpää aiheuttava lopputuote, väheni mustan teen vaikutuksesta enemmän kuin vihreän teen. Molemmat vähensivät silti MDA:ta merkittävästi.

Tulosten soveltaminen ihmisiin

Tutkimusta tulkittaessa on syytä pitää mielessä, että koe-eläimille annetut teemäärät olivat varsin suuria. Keskimääräinen teenjuoja kuluttaa noin 6 grammaa teetä päivässä, mikä vastaa kolmea teepussia.

Rotille sen sijaan syötettiin kokeessa 5, 10 ja 20 kertaa suurempia määriä. Superoksididismutaasin toiminta tehostui annoksen lisääntyessä sekä vihreän että mustan teen kohdalla. Siitä huolimatta jopa kaikkein pienin (5-kertainen) annos mustaa teetä lisäsi SODin toimintaa lähes kaksinkertaiseksi. Suuremmat annokset lisäsivät sitä entisestään mutta eivät yhtä merkittävästi. Kun rotille syötettiin mustan teen lehtiä ruoan seassa nestemäisen teen sijaan, tulokset olivat samankaltaisia.

Vihreän teen vaikutukset olivat hieman erilaiset. Pienin annos keitettyä vihreää teetä aktivoi SODia vain hieman, mutta keskisuuri (10-kertainen) annos oli yli kaksi kertaa pienintä annosta tehokkaampi. Suurin (20-kertainen) annos oli vain hieman keskisuurta annosta tehokkaampi. Kun rotille syötettiin vihreän teen lehtiä, keskisuuri ja suuri annos lisäsivät SODin toimintaa yli kaksinkertaiseksi, mutta pienimmällä annoksella oli vain pieni vaikutus.

Näiden tulosten soveltaminen ihmisiin tarkoittaa, että parhaiden tulosten saamiseksi olisi nautittava 60 grammaa teetä päivässä, mikä vastaisi rottakokeen keskisuurta annosta. 60 grammaa teetä vastaisi noin 30 kupillistä teetä päivässä.

Tutkimuksen tulokset ovat silti vaikuttavia. Jo 2-10 kupillisella mustaa tai vihreää teetä päivässä on hyvin todennäköisesti ainakin joitain vastaavanlaisia terveysvaikutuksia. Teeuutetta on saatavilla myös lisäravinteena kapselin muodossa. Lisäravinteissa ainoa vaihtoehto tosin on vihreä tee.

Nämä tulokset ovat osoitus siitä, että vaikka vihreän tee saakin nykyään enemmän julkisuutta (kenties ansaitusti), toisinaan vanha kunnon musta tee näyttää kyntensä.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP