Mustapippuri parantaa vihreän teen katekiinin biosaatavuutta

>> 15.1.2009


Vihreän teen polyfenoleista erityisesti epigallokatekiinigallaatilla (epigallocatechin gallate, EGCg) on useita terveysvaikutuksia. EGCg on vihreän teen tärkein katekiini. Katekiinit kuuluvat flavonoideihin, jotka kuuluvat edelleen polyfenoleihin.

Niin hyödyllinen kuin EGCg onkin, sen biosaatavuus on heikko. Biosaatavuudella tarkoitetaan ravintoaineiden imeytyvyyttä elimistössä. Hiirissä epigallokatekiinigallaatin biosaatavuus on 26,5% ja rotissa vain 1,6%. Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka hyvin vihreän teen katekiinit imeytyvät ihmisen ruuansulatuselimistössä, mutta näiden lukujen perusteella biosaatavuuden parantaminen näyttää hyödylliseltä tutkimuskohteelta.

Lambert ja kumppanit ovat tarkastelleet juuri tätä ongelmaa. He toteavat tutkimuksessaan, että piperiini, mustapippurin pistävästä mausta vastaava alkaloidi, parantaa EGCg:n imeytymistä hiirissä.

Piperiinillä on kyky estää elimistössä tapahtuvaa glukuronidaatiota. Glukuronidaatio on prosessi, joka muuttaa aineita vesiliukoisemmiksi. Sen seurauksena ne ovat helpommin poistettavissa elimistöstä virtsan mukana. Kun glukuronidaatiota estetään, joidenkin aineiden biosaatavuus näyttää paranevan.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset on lueteltu alla.

Piperiini ehkäisee glukuronidaatiota ohutsuolessa. Ohutsuolen ja maksan mikrosomit muuttivat epigallokatekiinigallaattia tehokkaasti vesiliukoisempaan muotoon. Kuitenkin sitten, kun hiirille annettiin katekiinin ohella piperiiniä, ohutsuolen glukuronidaatio väheni 40-60 prosentilla annoskoosta riippuen. Mitä enemmän piperiiniä, sitä suurempi ehkäisevä vaikutus.


Yllä oleva kaavio osoittaa, että suurillakaan määrillä piperiiniä ei ollut merkittävää vaikutusta maksan (hepatic) glukuronidaatioon. Ohutsuolen (small intestinal) glukuronidaatio sen sijaan väheni huomattavasti.

Piperiini lisää EGCg:n määrää plasmassa. Kun hiirille annettiin epigallokatekiinigallaatin ohella piperiiniä, plasman EGCg-pitoisuus kohosi merkittävästi.Kaaviossa näkyy plasman EGCg-pitoisuus sekä ilman piperiiniä että piperiinin kanssa. Sana "free" viittaa vapaaseen eli konjugoimattomaan EGCg:hen, ja "total" viittaa koko EGCg:n määrään plasmassa. Alarivin numerot kuvaavat aikaa minuuteissa.

Piperiini vähentää EGCg:n poistumista elimistöstä. Hyvä merkki piperiinin aiheuttamasta biosaatavuuden paranemisesta on se, että niiden hiirten, joille syötettiin myös piperiiniä, ulosteesta löytyi vähemmän EGCg:tä.


Kuten ylläolevasta kaaviosta näkyy, piperiinin vaikutus on selvä. Kontrolliryhmään verrattuna piperiiniryhmässä alle puolet EGCg:stä oli poistunut ulosteen mukana viiden tunnin jälkeen.

Tulosten soveltaminen ihmisiin

Kuten yleensäkin hiirillä tehtyjen kokeiden ja hyvin tiiviiden uutteiden tapauksessa, tässäkään tutkimuksessa käytetyt määrät ja havaitut vaikutukset eivät ole suoraan siirrettävissä ihmisiin. Tutkijat toteavat, että hiirille annettiin 100-prosenttista EGCg-uutetta ja että piperiinin määrä oli noin 40% EGCg:n määrästä (mikromooleja per kilo).

Yhdessä kupissa vihreää teetä on keskimäärin noin 180 mg epigallokatekiinigallaattia (tarkka määrä riippuu mm. teen laadusta ja haudutusajasta). Mustapippuri taas sisältää 5-10% piperiiniä.

Jos otamme lähtökohdaksi varovaisen 5% arvion piperiinin määrälle ja käytämme laskutoimituksessa yllä mainittua 40 prosenttia voimme todeta, että jokaista kupillista vihreää teetä (joka sisältää noin 180 mg EGCg:tä) kohden tarvitaan 1,44 grammaa mustapippuria (joka sisältää noin 72 mg piperiiniä). Se vastaa noin puoltatoista teelusikallista mustapippuria.

On syytä pitää mielessä, että ylläoleva laskutoimitus on hyvin karkea ja parhaimmillaankin vain suuntaa antava. Ensinnäkään emme tiedä, kuinka hyvin EGCg imeytyy ihmiselimistössä. Hiirien ja rottienkin välillä ero biosaatavuudessa oli huomattavan suuri. Toisekseen emme tiedä, kuinka suuri piperiinin vaikutus EGCg:n biosaatavuuteen on ihmisissä. Tällä hetkellä tiedämme vain, kuinka suuri sen vaikutus on hiirissä.

Yhteenveto

EGCg on kenties tärkein ja terveellisin vihreän teen polyfenoli. Vaikka monet tutkimukset ovat osoittaneet sen terveysvaikutukset, EGCg:n biosaatavuus eli imeytyvyys elimistössä on varsin huono (ainakin jyrsijöillä).

Piperiini, joka on mustapippurin alkaloidi, parantaa EGCg:n biosaatavuutta hiirissä. Mitä enemmän piperiiniä hiirille annettiin, sitä enemmän EGCg:tä niiden plasmasta löytyi. Samalla myös EGCg:n poistuminen ulosteen mukana väheni merkittävästi.

Biosaatavuuden paraneminen johtuu luultavasti piperiinin glukuronidaatiota ehkäisevästä vaikutuksesta. Todennäköisesti piperiini parantaa EGCg:n biosaatavuutta myös ihmisissä. Tarkoista luvuista tosin ei ole vielä tietoa.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP