Vihreä tee voi suojata rustoa niveltulehdukselta

>> 3.3.2009


Niveltaudit kuten artriitti eli niveltulehdus ovat suuri ongelma länsimaissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa niveltaudit ovat useammin työkyvyttömyyden syynä kuin syöpä tai sydänsairaudet.

Kuten nimen perusteella voi arvata, niveltulehduksen tiedetään olevan yhteydessä nivelten krooniseen tulehdukseen. Tulehdukseen liittyy lisäksi nivelen sidekudoksen tuhoutuminen erityisesti luiden päitä suojaavassa rustossa. Kun riittävästi vahinkoa on tapahtunut, nivelestä tulee käyttökelvoton, ja ainoaksi vaihtoehdoksi jää nivelen korvaaminen leikkauksella.

Tulehduksen vähentäminen ratkaisee kuitenkin vain toisen puolen ongelmasta. Joidenkin tutkimusten mukaan sidekudoksen häviäminen saattaa jatkua vielä sittenkin, kun tulehdus on saatu laskemaan. Kyseessä vaikuttaa siis olevan kaksi erillistä prosessia. Perinteiset hoitomenetelmät eivät pysäytä ruston tuhoutumista ja voivat jopa kiihdyttää sitä.

Vihreä tee saattaa olla avuksi myös niveltulehduksessa. Adcocks ja kumppanit tutkivat vihreän teen katekiinien vaikutusta nivelten eheyteen ja toimintakuntoon. Tulosten perusteella näyttää siltä, että tulehdusta ehkäisevän vaikutuksen lisäksi vihreän teen katekiinit voivat estää myös ruston tuhoutumista.

Tutkijat testasivat vihreän teen vaikutusta rustoon käsittelemällä sekä naudoista että ihmisistä otettuja rustonäytteitä sytokiineilla ja retinolihapolla, joiden tiedetään aiheuttavan ruston proteoglykaanien hajoamista. Käsittelyssä käytetyt sytokiinit olivat IL-1 (recombinant human interleukin-1) ja TNF (recombinant human tumor necrosis factor-alpha). Käsiteltyihin rustonäytteisiin lisättiin vihreän teen katekiineja mahdollisen hajoamista ehkäisevän vaikutuksen löytämiseksi.

Vihreän teen katekiinit ja naudasta saadun ruston hajoaminen

Epigallokatekiinigallaatti (EGCG), joka on tärkein vihreän teen katekiineista, ehkäisi tehokkaasti TNF:n aiheuttamaa hajoamista naudasta saadussa nasaalirustossa. Vaikutus riippui annoskoosta: jokaista kymmenkertaista EGCG:n lisäystä kohti ehkäisevä vaikutus kaksinkertaistui. EGCG ei kuitenkaan estänyt retinolihaposta ja IL-1:stä johtuvaa ruston katoamista.

Kaksi muuta katekiinia, epikatekiinigallaatti (ECG) ja epikatekiini (EC), ehkäisivät vain IL-1:stä johtuvaa ruston katoamista. Epigallokatekiinilla (EGC) ei ollut lainkaan ehkäisevää vaikutusta. Sekä EGCG, ECG että EGC kuitenkin vähensivät IL-1:stä aiheutunutta II-tyypin kollageenin vähenemistä vähintään 50 prosentilla.

Vihreän teen katekiinit, nivelrikko ja nivelreuma

Tutkijat testasivat lisäksi vihreän teen katekiinien vaikutusta nivelrikkoa tai nivelreumaa sairastavilta ihmisiltä saatuihin rustonäytteisiin. Nivelrikko eli osteoatriitti johtuu ruston kulumisesta ja luun liikakasvusta. Yleensä syynä on loukkaantuminen tai ikääntyminen. Nivelreuma taas aiheutuu kroonisesta tulehduksesta nivelten sidekudoksessa, mikä lopulta johtaa ruston vähenemiseen. Nivelreuman syistä ei toistaiseksi ole varmuutta.

Katekiinit toimivat tehokkaasti sekä nivelrikkoa että nivelreumaa vastaan. ECG ja EGCG ehkäisivät proteoglykaanien hajoamista rustossa, jota oli käsitelty IL-1:llä tai TNF:llä, riippumatta siitä, kumman tyypin niveltulehduksesta oli kyse. Katekiinit ehkäisivät sytokiineilla käsitellyn ruston hajoamista myös niissä näytteissä, jotka oli saatu terveiltä ihmisiltä.

Vertaamalla ihmisiltä ja eläimiltä saatuja rustonäytteitä näyttää siltä, että EGCG ja ECG olivat kaikkein tehokkaimmat katekiinit niveltulehdusta vastaan. EGCG ehkäisi TNF:stä johtuvaa ruston tuhoutumista kaikissa tapauksissa, kun taas ECG oli tehokas IL-1:tä vastaan.

Yhteenveto

Niveltulehdus eli artriitti liittyy sekä krooniseen tulehdukseen että ruston tuhoutumiseen, joista kumpikin näyttää olevan oma prosenssinsa. Koska tulehduksen vähentäminen ei välttämättä johda ruston katoamisen vähenemiseen, rustokatoa ehkäisevien hoitomenetelmien löytäminen on tärkeää.

Tulehduksen lieventämisen lisäksi vihreän teen katekiineilla on ruston häviämistä ehkäisevä vaikutus. Katekiinit myös vähensivät niveltulehduksesta johtuvan tyypin II kollageenin häviämistä tehokkaasti. Vielä ei ole selvää, onko vihreän teen juomisesta imeytyvä katekiinien määrä riittävä niveltulehduksen hoitamiseen ihmisissä.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP