Vihreä tee suojelee rottia stressin psykologiselta vaikutukselta

>> 27.7.2009


Vihreällä teellä on tunnetusti rentouttava vaikutus, mutta nyt on saatu myös tieteellistä näyttöä siitä, että vihreä tee vähentää psykologisen stressin haittavaikutuksia ainakin rotissa.

Vielä julkaisemattomassa tutkimuksessa rotat pantiin stressin alaiseksi ja joko tavalliselle tai vihreän teen polyfenoleja sisältävälle ruokavaliolle (lähde). Nähdäkseen, kuinka psykologinen stressi ja vihreä tee suhtautuvat toisiinsa, tutkijat tekivät rotille kognitiivisia kykyjä mittaavia kokeita ja mittasivat rottien stressihormonien tasoja.

Rotat jaettiin viiteen ryhmään: verrokkiiryhmään, tavalliseen stressiryhmään ja kolmeen vihreän teen polyfenoleja saaneeseen stressiryhmään. Kolmen viimeisimmän stressiryhmän ruokavaliot sisälsivät joko pienen (0,1%), keskinkertaisen (0,5%) tai suuren (1%) määrän polyfenoleja. Stressi aiheutettiin rajoittamalla rottien liikkumista kuuden tunnin ajan joka päivä. Rottia arvioitiin mm. yleisen aktiivisuustason ja visuaalisen muistin perusteella.

Stressaantuneet rotat suoriutuivat kaikista testeistä verrokkiryhmää huonommin. Pieni annos polyfenoleja ei vaikuttanut stressaantuneiden rottien tuloksiin merkittävästi, mutta keskinkertainen ja suuri annos vähensi stressin negatiivisia vaikutuksia selvästi.

Stressin vaikutusta kognitiivisiin kykyihin selittää muutos stressaantuneiden rottien stressihormonitasoissa. Näiden rottien noradrenaliini- ja dopamiinitasot olivat selvästi tavallista alhaisemmat. Kortisolin määrä taas kasvoi huomattavasti. Kuten aiemminkin, pienellä annoksella vihreän teen polyfenoleja ei ollut suurta merkitystä, mutta suuremmat annokset ehkäisivät stressin vaikutusta.

Myös vapaiden radikaalien määrä aivokudoksessa kasvoi stressin seurauksena. Vastaavasti antioksidanttipitoisuus pieneni. Keskisuuret ja suuret annokset polyfenoleja korjasivat jälleen lukemia normaaliin suuntaan.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että psykologinen stressi vaikuttaa negatiivisesti rottien käytökseen ja muistiin. Vaikutus selittyy muutoksilla stressihormoneiden tasoissa. Vihreän teen polyfenolit kuitenkin ehkäisivät stressin negatiivisen vaikutuksen osittain.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP